Hold 3 Vejledningsforum

  • På dit holds Page side (se faneblad for oven) kan du lægge din blogger adresse
  • På dit holds Discussion side (se faneblad for oven) kan du samtale med andre kursister samt vejleder og aflevere opgave


Bloggeradresser:
  • Dit navn samt blogadresse